• Δικαιούχοι των πράξεων στο πλαίσιο των «Τοπικών δράσεων κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» είναι οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις (Α.Σ.), όπως αυτές ορίζονται, οργανώνονται και λειτουργούν βάσει του άρθρου 18 του Ν.4019/2011 (216/Α).
 • Το σύνολο των ωφελουμένων είναι 220 εκ των οποίων 120 θα ιδρύσουν νέα επιχείρηση, 72 θα υπογράψουν συμβάσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στον ιδιωτικό τομέα και 8 θα προσληφθούν σε επιχειρήσεις.
 • Για να μπορεί ένας ωφελούμενος να συμμετάσχει στο «Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων
  Δήμων Αργιθέας, Μουζακίου, Παλαμά, Σοφάδων» θα πρέπει να ανήκει στην Ομάδα Στόχο...

ΝΕΑ

 • Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη "ΚΙΕΡΙΟΝ" σας καλωσορίζει στον επίσημο διαδικτυακό της τόπο.
  Εδώ θα βρέιτε όλες της πληροφορίες και τα αρχεία που χρειάζονται για την υλοποίηση της πράξης «Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων
  Δήμων Αργιθέας, Μουζακίου, Παλαμά, Σοφάδων» που έχει αναλάβει.

 • Στη διαδικασία της οριστικής έγκρισης βρίσκεται το «Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων Δήμων Αργιθέας, Μουζακίου, Παλαμά, Σοφάδων» που υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013»

 • Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΚΙΕΡΙΟΝ»

  στα πλαίσια της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», 

  ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

  τους ενδιαφερόμενους/νες που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην εν λόγω Πράξη:

  α) είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ,

  β) κατοικούν στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και ιδιαίτερα στην ευρύτερη περιοχή των Δήμων αργιθέας, Μουζακίου, Παλαμά, Σοφάδων,

  ανήκουν σε μια από τις παρακάτω Κατηγορίες Ευάλωτων Ομάδων:

  • Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα,
  • Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια (Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ για το έτος 2011, το όριο της φτώχειας ανέρχεται στο ποσό των 6.591,00 ευρώ ετησίως ανά άτομο και σε 13.842 ευρώ για νοικοκυριά με δύο ενήλικες και δύο εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών),
  • Άτομα με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες - ROM, Έλληνες Τσιγγάνοι. 

  Όσοι/ες επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Πράξη μπορούν, αυτοπροσώπως ή μέσω άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου -εφόσον η εξουσιοδότηση έχει θεωρηθεί ως προς το γνήσιο της υπογραφής τους από δημόσια αρχή- να προσέρχονται στις ανωτέρω διευθύνσεις και να καταθέτουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής από 15/11/2012 έως 15/12/2012, και ώρες 10:00-14:00.

  Κατεβάστε την Πρόσκληση Συμμετοχής Ωφελουμένων

  Κατεβάστε την Αίτηση Συμμετοχής

 • Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΚΙΕΡΙΟΝ» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων Δήμων Αργιθέας, Μουζακίου, Παλαμά, Σοφάδων» σας Προσκαλεί στις Ενημερωτικές Εκδηλώσεις που θα διεξαχθούν για την προώθηση στην απασχόληση ανέργων και απειλούμενων από την ανεργία και την ανάπτυξη Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων στους Δήμους Αργιθέας, Μουζακίου, Παλαμά και Σοφάδων.
  Τις ώρες διεξαγωγής των εκδηλώσεων θα υπάρχει ομάδα ενημέρωσης των ενδιαφερομένων (help desk) και παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής.

  Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου

  Κατεβάστε το Πρόγραμμα του Δήμου Αργιθέας

  Κατεβάστε το Πρόγραμμα του Δήμου Μουζακίου

  Κατεβάστε το Πρόγραμμα του Δήμου Παλαμά

  Κατεβάστε το Πρόγραμμα του Δήμου Σοφάδων

 • Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων Δήμων Αργιθέας, Μουζακίου, Παλαμά, Σοφάδων» πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2012 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αργιθέας Ανοιχτή Ενημερωτική Εκδήλωση.

  Read more...
 • Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων Δήμων Αργιθέας, Μουζακίου, Παλαμά, Σοφάδων» πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2012 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αργιθέας Ανοιχτή Ενημερωτική Εκδήλωση.

  Read more...

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Χρήσιμες Ιστοσελίδες για τους Ωφελούμενους

www.alfavita.gr  Εκπαιδευτικό Ενημερωτικό Δίκτυο 

www.kariera.gr  Career Builder Greece

www.skywalker.gr  Εργασία στην Ελλάδα

www.proson.gr  Εύρεση Εργασίας στην Ελλάδα

www.mycarriera.gr  Αναζήτηση Απασχόλησης στην Ελλάδα

www.proslipsis.gr  Ευκαιρίες στην Απασχόληση

www.anergoi.gr  Παράθυρο στο Μέλλον

www.diktuo-ergasias.gr  Βρες τη δικιά σου Εργασία

www.gr.indeed.com  Ένα κλίκ. Όλες οι Θέσεις Εργασίας

www.asep.gr  Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού

www.oaed.gr Οργανισμός Απασχ. Εργατικού Δυναμικού

se 1

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) είναι αστικός συνεταιρισμός κοινωνικού σκοπού με περιορισμένη ευθύνη των μελών του και διαθέτει εκ του νόμου την εμπορική ιδιότητα.

Η σύσταση και η λειτουργία τους ορίζεται βάσει του άρθρου 18 του Ν.4019/2011 (216/Α) για την «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα». 

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση είναι η επιχείρηση εκείνη, η οποία διοικείται ισότιμα από τα μέλη της και η λειτουργία της βασίζεται στην επιδίωξη συλλογικού οφέλους, ενώ το κέρδος της προκύπτει από δράσεις που εξυπηρετούν αποκλειστικά το κοινωνικό συμφέρον

Επιτυχημένα παραδείγματα Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων σε όλο τον κόσμο καταδεικνύουν ότι προσφέρουν τη δυνατότητα στους ανθρώπους να εργάζονται μαζί και να συστήνουν βιώσιμες επιχειρήσεις, οι οποίες δημιουργούν θέσεις εργασίας και προάγουν την ευημερία της κοινωνίας.

Εκτύπωση

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΠΕΚΟ

Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες
Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»

Δικαιούχοι των πράξεων στο πλαίσιο των  «Τοπικών δράσεων κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» είναι οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις (Α.Σ.), όπως αυτές ορίζονται, οργανώνονται και λειτουργούν βάσει του άρθρου 18 του Ν.4019/2011 (216/Α). Οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις επιχορηγούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»,  και λειτουργούν αποκλειστικά για την εκτέλεση της πράξης που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο της συγκεκριμένης κατηγορίας παρέμβασης.

Αντικείμενο των Τοπικών Δράσεων Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της περιοχής παρέμβασης.

Οι δράσεις αφορούν στην προετοιμασία των ανέργων ωφελουμένων και περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες, από τη διαδικασία επιλογής μέχρι και την επιβεβαίωση της εξασφάλισης της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και τη διατήρηση αυτών τουλάχιστον για τρεις (3) μήνες.